Bitcoin a prowizje

Cały system Bitcoinów składa się z pewnych węzłów, które łączą ze sobą bloki informacji. Wspomniane węzły nie muszą dokonywać jednak żadnych transakcji, które miałyby miejsce w generowanych przez nie blokach. Należy jednak zwrócić uwagę, że osoby, które dokonują transakcji z wykorzystaniem tego systemu, mogą również przekazywać dobrowolne minimalne opłaty transakcyjne. Takie opłaty pobiera także kantor Bitcoin ma doliczoną prócz kursu odpowiednią marżę. Dzięki takiemu zabiegowi można przyspieszyć wykonanie transakcji. Jest to także pewna forma zachęty dla osób, które decydują się na zdobywanie monet Continue reading “Bitcoin a prowizje”